Bioinspekt d.o.o.
Address:
Đakovština 2
Osječko-baranjska županija
31000 Osijek
Hrvatska

Telephone: ++385 31 204 620
Fax: ++385 31 213 659

Information: e-mail: info.bioinspekt@gmail.com

Direktor:
Mr. Sc. BERISLAV VRKLJAN
GSM: ++385 91 11234 62

Direktor – sustav upravljanja certifikacijskog tijela:
Dubravko Kupčinovac, mag. ing. agr.
GSM: ++385 91 11234 61

Voditelj odjela za vrednovanje:
Marko Grgošević, mag. ing. agr.
GSM: ++385 91 11234 65

Kontrolor:
Tomislav Bošnjak dipl. ing. agr.
GSM: ++385 99 600 3546

Kontrolor:
Dražen Kraus, mag.ing.agr.
GSM : ++385 99 367 69 38

Kontrolor:
Mario Štrok, mag.ing.agr.
GSM: ++385 99 367 69 39

Kontrolor:
Davor Lamešić, mag.ing.agr.
GSM: ++385 99 589 81 00

Kontrolor:
Mario Zlatarić, mag.ing.agr.
GSM: ++385 99 526 03 66

Kontrolor:
Viktor Tomeš, mag.ing.agr.
GSM: ++385 99 526 03 77

Poslovni administrator
Melita Cvitan